tkv.nu

Felsökning

Förutom störningar vid dåligt väder, regn och täta moln, listas här nedan de vanligaste orsakerna till störningar som genereras hemma.

Ingen bild på någon kanal: Har grannen (med i föreningen) samma bekymmer, ligger felet inte hemma hos er, felanmäl till områdesansvarig i styrelsen. Har det precis storstädats? Kontrollera att antennkabeln inte har åkt ut ur uttaget. Är videon som sitter mellan TV och uttag strömlös? Prova att ansluta en antennkabel direkt från antennuttaget till TVn, helst med en annan antennkabel.

Ständig störningar: Dåliga kablar med många skarvar är den vanligaste orsaken till brusig bild. Använd dubbelskärmad antenn-kabel med grov ledare i väggarna och rätt typ av förgreningsdosor. Använd dubbelskärmad fabriksgjord kabel för anslutningar av utrustningen.

Periodiska störningar: Elektrisk utrustning kan ofta störa bilden. Störningar som kommer oftare vintertid är kanske från elpannor, element etc. Trådlösa utrustningar som ligger nära antennkabeln och kompressorer i kyl frys är också vanliga störkällor. Försök lokalisera genom att stänga av misstänkt utrustning och åtgärda.