Priser


Priset per helår är för närvarande 1440 kr . Avgiften sträcker sig från den 1/1 – 31/12 och betalningen sker senast den 31/3. Årsmötet går av stapeln under första kvartalet varje år, då även årsavgiften spikas.

Nyanslutningsavgiften till föreningen varierar beroende på avstånd mm, tag kontakt med oss för ett exakt pris. Årsavgiften tillkommer för den del av året som är kvar.

Återanslutning av en sen tidigare ansluten fastighet är oftast gratis, kontakta oss vid intresse.

Betalning sker till Postgiro 221861-8. Märk betalningen med namn och gatuadress.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *