Trångfors Kabelvision

Medlemsavgift 2022

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till 1440:- (120:-/mån).
Den ska vara betald senast 2022-03-30.
Inbetalning ska ske till Bankgiro: 257–6668 eller Plusgiro: 221861–8.

Alla boende i Trångfors, Heden och Hampis ska ha fått ett utskick i sina
brevlådor nu. Har ni inte fått det kan i maila oss så kan jag skicka det som pdf.
Eller så kan ni klicka HÄR